top of page

2024 yılı ödüle katılma süreci başladı.
 

Ödülün Amacı   


       Nafi Atuf Kansu’nun ailesi tarafından her yıl bir  kez verilmek koşuluyla; ölümünün 65. yılında Nafi Atuf Kansu’nun düşünsel kalıtına sahip çıkarak, adını, yaşamı boyunca kendisine ilke edindiği  değerlerini toplum içinde yaşatmak; eğitim ve  kültür alanlarında, ülkemizin  yetiştirdiği ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan örnek ve özgün  araştırmacıların ve kurumların başarılarını özendirmek; bilimsel araştırmalara  destek olmak, eğitbilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütenlerin yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak  amacıyla, “Nafi  Atuf Kansu, Eğitbilim Araştırmaları Ödülü”   verilmektedir.

3d_eğitimatılımına-1.jpg

Sa'y ü Tetebbu Mecmuası Yazıları (Edirne 1911-1912)

Eğitim Atılımına Doğru   

“Nafi Atuf Kansu’yu öğretmen, pedagoji yazarı diye anlamaya çalışmak, onu hiç anlamamaktır. Nafi Atuf Kansu ne idi? Meşrutiyet’ten bu yana kültür tarihimizin tanıyabildiği en büyük mütefekkirlerimizden biri. Rahmetli birçokları gibi ünlü bir kimse değildi. Ancak ün başkadır, değer başkadır.”

 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ülkü Dergisi Şubat-1950

 

Mülkiye Mektebini mezuniyetinin ardından Balkan Savaşı ateşinin ortasında kalacak olan Edirne’de görev alan Nafi Atuf Kansu öğrenciliğinden beri eğitim ve toplumsal sorunlara olan ilgisi ile Edirne’deki mülki ve eğitim idareciliğinin yanında, öğretmen, öğretmen örgütlenmesi, kitap ve dergi yayıncılığı ile ömrünü adayacağı eğitim serüvenine başlamıştır. Bir aydın, bürokrat ve siyasetçi olarak 1920 den sonra Anadolu’ya geçerek ömrünün tamamını aydınlanmaya ve genç Cumhuriyetimizin büyük eğitim devriminin sessiz bir mimarı olarak yurt hizmetine adamıştır.

 

1911-1912 yıllarındaNafi Atuf Kansu'nun yakın arkadaşı M.Vehbi Sarıdal ile birlikte Edirne’de on beş gün aralıklarla çıkardığı Saʽy ü Tetebbu (Emek ve İnceleme) dergisinin, Bulgar saldırısının başlamasına bir ay kalana kadar süren ve 39 sayı ile bu alanda nadir sayılacak uzun bir yayım hayatı olmuştur. Yüzyılı aşkın bir süre önce Osmanlı toplumundaki toplumsal ve eğitim sorunları üzerindeki Nafi Atuf’un  görüşlerindeki kapsam ve derinliğin bugün bile güncelliğini ve geçerliliğini koruduğunu farkeden araştırmacı Sn.Haluk Kayıcı, derginin çıkan tüm sayılarındaki Nafi Atuf’a ait makalelerini  akademisyen titizliği ile orijinal metinlere sadık kalarak dilimize çevirerek günümüz okuyucularına, araştırmacılarına ve eğitim dünyasına sunmuş olması çok değerli bir çaba olmuştur.

Kansu ailesi bu değerli çalışmanın yazın dünyasına sunulmasından sevinç duymaktadır.   

2023 Yılı Ödülleri Törenle Sahiplerine Verildi

 

18 KASIM 2023-ANKARA

Seçici kurul tarafından başarılı görülenlere ödülleri Ankara yapılan bir törenle verildi.

Ödül takdimi ardından yenilen bir yemekle ödül takdim yemeği son bulurken önümüzdeki yıllarda  daha geniş katılımlara imkan veren etkinliklere buluşma temennisi dile getirildi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

2023 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

 9 EKİM 2023

ANKARA-Eğitimci ve siyaset insanı Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından konulan Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü bu yıl kazananlar belli oldu.

Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde Türkiye'deki eğitim atılımlarına katkılarda bulunmuş olan Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından konulan ödülün Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Berna Aslan, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Doç. Dr. Ümüt Akagündüz ve Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman'dan (aile adına) oluşan seçici kurulu, bu yıl kitap dalında bir seçim yapmadı. 

Makale dalında Prof. Dr. Ali E. Şahin (Hacettepe Üniversitesi), Dr. Nergiz Kardaş İşler (Hacettepe Üniversitesi) ve Dr. Saadet Zoraloğlu'nun (Başkent Üniversitesi) ortaklaşa hazırladıkları "4+4+4 Düzenlemesiyle Farklı Yaşlarda İlkokula Başlayan Öğrencilerin Akademik Performanslarının LGS Verileri Temelinde Analizi" adlı ortak çalışmaları oy çokluğu ile ödüle uygun görüldü. Doktora çalışması alanında da Dr.. Ercan Aras'ın (Iğdır Üniversitesi) "Planlı Davranış Kuramı Yönelimli Psiko-Eğitim Programının Ergenlerin Pskilojik Yardım Alma Tutum ve Niyeti Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem" başlıklı çalışması oy çokluğu ile ödüle hak kazandı.

Ödüller, önümüzdeki günlerde kazanan bilim insanlarına bir törenle sunulacak.

2022 Yılı Ödülleri Törenle Sahiplerine Verildi

5 KASIM 2022

ANKARA-Eğitimci ve siyaset insanı Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından konulan Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü bu yıl kazananlar belli oldu.

Prof. Dr. Erdoğan Başer, Prof. Dr. Mustafa Ergün, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Metin Atuf Kansu (aile adına), Prof. Dr. Sedat Sever'den oluşan Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu, kitap dalındaki ödülün oyçokluğu ile Yaşar Aladağ'ın "Mustafa Necati Bey" adlı yapıtına verilmesini uygun gördü. 

Seçici kurul, tez dalındaki ödülün ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden Remzi Onur Kükürt'ün "Türkiye'de Eğitim Politikaları Üzerine Hegemonya Mücadelelerinde İktidar, Sendikalar ve Eğitimcilerin Siyasal Konumlanışları" adlı çalışması ile Atatürk Üniversitesi'nden Yahya Aktu'nun "Bilişsel Davranışçı Terapi Odaklı Psikoeğitim Uygulamasının Ebeveynlerin Çocuk İstismarı Farkındalıklarına Etkisinin Karma Yöntemle İncelenmesi" başlıklı çalışması arasında paylaşılmasını oyçokluğu ile kabul etti. Makale alanındaki başvuruları da değerlendiren seçici kurul, 2022 için bu dalda ödül verilmemesine karar verdi. 

Seçici kurul tarafından başarılı görülenlere ödülleri bir törenle verildi.

Ödül takdimi ardından yenilen bir yemekle ödül takdim yemeği son bulurken önümüzdeki yıllarda pandemi öncesinde olduğu gibi daha geniş katılımlara imkan veren etkinliklere buluşma temennisi dile getirildi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

NAK2022 (10)_edited.jpg

2022 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

 1 EKİM 2022

ANKARA-Eğitimci ve siyaset insanı Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından konulan Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü bu yıl kazananlar belli oldu.

Prof. Dr. Erdoğan Başer, Prof. Dr. Mustafa Ergün, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Metin Atuf Kansu (aile adına), Prof. Dr. Sedat Sever'den oluşan Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu, kitap dalındaki ödülün oyçokluğu ile Yaşar Aladağ'ın "Mustafa Necati Bey" adlı yapıtına verilmesini uygun gördü. 

Seçici kurul, tez dalındaki ödülün ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden Remzi Onur Kükürt'ün "Türkiye'de Eğitim Politikaları Üzerine Hegemonya Mücadelelerinde İktidar, Sendikalar ve Eğitimcilerin Siyasal Konumlanışları" adlı çalışması ile Atatürk Üniversitesi'nden Yahya Aktu'nun "Bilişsel Davranışçı Terapi Odaklı Psikoeğitim Uygulamasının Ebeveynlerin Çocuk İstismarı Farkındalıklarına Etkisinin Karma Yöntemle İncelenmesi" başlıklı çalışması arasında paylaşılmasını oyçokluğu ile kabul etti. Makale alanındaki başvuruları da değerlendiren seçici kurul, 2022 için bu dalda ödül verilmemesine karar verdi. 

Seçici kurul tarafından başarılı görülenlere ödülleri önümüzdeki günlerde yapılacak bir törenle verilecek.

2021 Yılı Ödülleri Törenle Sahiplerine Verildi

25 EKİM 2021

ANKARA- Ulusal eğitime büyük emek vermiş olan Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından 2014 yılından buyana verilen Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülleri, önceki gece düzenlenen sade bir törenle sahiplerini buldu. Makale dalında Doç.Dr. Cengiz Aslan ve Doç.Dr. Ümüt Akagündüz'e ödülleri Kansu ailesi ve Seçici Kurul adına takdim edildi.


Pandemi tedbirleri nedeniyle 23 Ekim Cumartesi akşamı çok kısıtlı bir davetli eşliğinde  Ankara GürKent Otel'de düzenlenen ödül yemeginde Aile adına Metin Atuf Kansu ve Seçici Kurul üyesi Sn.Niyazi Altunya , kısa birer konuşma yaptılar. Ödül takdim yemeğine Nafi Atuf Kansu'nun torunları Prof.Dr. Aykut Kansu, Metin Atuf Kansu, Işık Kansu ve  Prof.Dr.Aydan Kansu Tanca katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Metin Atuf Kansu 'dedemi kısaca tanımlamak istersek dedem Sn.Dr.Engin Tonguç'un tanımlamasıyla fikirleri ile batılı, yüreği ile Türk, inancı ile Kemalist idi, ruhu şad olsun' dedi.


Ödül takdimi ardından yenilen bir yemekle ödül takdim yemeği son bulurken önümüzdeki yıllarda pandemi öncesinde olduğu gibi daha geniş katılımlara imkan veren etkinliklere buluşma temennisi dile getirildi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

IMG_5551-2SB.jpg

 

2021 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

4 EKİM 2021

ANKARA-Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu’nun torunları tarafından verilen ödülün Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof.Dr. Mustafa Ergun, Prof.Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu’dan oluşan seçici kurulu; belirli bir yapıt üzerinde gerekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı için bu yıl doktora tezi ve kitap dallarında ödül vermedi.

Kurul bu yıl, makale alanındaki ödülün ise; Doç.Dr.Ümüt Akagündüz'ün “II.Meşrutiyet Yıllarında Köylü Eğitimi Üzerine Düşünceler” ile Doç.Dr.Cengiz Aslan'ın “Atatürk Döneminde Türk Uzmanların Yabancı Ülkelerin Eğitim Sistemleri Hakkında Hazırladıkları Raporlar” başlıklı makalelerine verilmesine oy çokluğu ile karar verdi.

2020 Yılı Ödülleri Sahiplerine Verildi

20 KASIM 2020

ANKARA- Cumhuriyet dönemi ulusal eğitime büyük emek vermiş olan Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülleri, Covid-19 pandemisi nedeniyle bireysel yapılan kutlama seremonileriyle sahiplerine verildi. 

 

Tez dalında ödül kazanan Dr. Habibe Dilsiz'e ödül ve ödül plaketi Kansu ailesi adına Prof.Dr.Aydan Kansu Tanca tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci yerleşkesinde 19 Kasım 2020 de takdim edildi.

Kitap dalında ödül kazanan Prof.Dr.Ali Sait Gitmez'e ise ödülü ve ödül plaketi Kansu ailesi adına Prof.Dr.Emin Kansu tarafından Bilkent'te 13 Ekim 2020 tarihinde aileler arası yapılan samimi bir toplantı ile takdim edildi. 

Bu yıl pandemi kısıtlamaları nedeniyle alışagelen toplu tören etkinliği yapılamamış olması eksikliği hissedilmiş ise de, Kansu ailesi ödüllerin değerli araştırmacılara bireysel kutlama seremonilerle takdimini sağlamıştır.  

IMG-20201120-WA0004-1.jpg
IMG-20201013-WA0014-2.jpg

 

2020 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

5 EKİM 2020

ANKARA-2020 yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü bu yıl tez dalında Dr. Habibe Dilsiz, kitap dalında ise Prof.Dr. Ali Sadi Gitmez kazandı. Makale dalında ise Seçici Kurul katılan yapıtlar içinde belirli bir yapıt üzerinde gerekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı için bu yıl bu dalda ödül vermemiştir.


Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından 2014 yılından bu yana verilen ödülün Dr. Niyazi Altunya, Prof.Dr. Erdoğan Başar, Prof.Dr. Mustafa Ergun, Prof.Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu'dan oluşan seçici kurulu değerlendirmelerini 3 Ekim 2020 günü tamamlamıştır.


Kurul bu yıl, doktora tezleri alanındaki ödülünün; Dr. Habibe Dilsiz’in Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programında hazırladığı "Serebral Palsili Çocukların Ebeveynlerine Uygulanan Aile Eğitimi Programının Aile İşlevleri, Yılmazlık ve Umutsuzluk Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi " başlıklı tezine verilmesine oy çokluğu ile karar verdi.


Kitap dalında ise Prof.Dr. Ali Sadi Gitmez’in "Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntembilim" başlıklı kitabı oy birliği ile ödüle değer görüldü.

2019 Yılı Ödülleri Törenle Sahiplerine Verildi

8 KASIM 2019

ANKARA- Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş olan Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından 2014 yılından buyana verilen Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülleri, önceki gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tez dalında ödülü Dr. Melda Karagöz ve Dr. Firdevs Burçak'ın tezleri paylaşırken , makale dalında Prof.Dr. Behiye Akçay ile Merve Arık’ın ortak yazımlı makalesi, kitap dalında ise Doç.Dr. Fehime Nihal Kuyumcu ödüllerini aldı.

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsünde düzenlenen etkinliğe Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Selçuk Geçim, Prof.Dr. Aykut Kansu, Metin Atuf Kansu, Işık Kansu, Prof.Dr. Bahar Kansu Gökler, Prof.Dr.Aydan Kansu Tanca, Prof.Dr. Emin Kansu katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof.Dr. Aykut Kansu, 'Dedem, kendisini ömrünün sonuna kadar eğitim işine verdi. Eğitim işleriyle hiçbir zaman bağını koparmış biri değildir. O bize gurur veren bir insandı'. dedi.

Metin Atuf Kansu ise Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Haluk Kayıcı'nın hazırladığı ve Nafi Atuf Kansu'nun 1911 yılında Edirne'de yayınladığı Sa'y ve Tetebbu dergisindeki yazılarında oluşan 'Eğitim Atılımına Doğru' adlı kitabının tanıtımını yaptı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

IMG_7983-SB_edited.jpg

2019 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

7 EKİM 2019

ANKARA- 2019 yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü bu yıl tez dalında Dr. Melda Karagöz ve Dr. Firdevs Burçak paylaşırken, makale dalında Prof.Dr. Behiye Akçay ile Merve Arık’ın ortak yazımlı makalesi, kitap dalında ise Doç.Dr. Fehime Nihal Kuyumcu kazandı.
Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından 2014 yılından bu yana verilen ödülün Dr. Niyazi Altunya, Prof.Dr. Erdoğan Başar, Prof.Dr. Mustafa Ergun, Prof.Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu'dan oluşan seçici kurulu, 5 Ekim 2019 günü Ankara’da toplandı.
Kurul bu yıl, doktora tezleri alanındaki ödülünün; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Arş.Gör. Dr. Melda Karagöz’ün "Türk ve Dünya Klasikleriyle Yapılandırılmış Dil ve Edebiyat Öğretimi Tasarısı" başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Arş.Gör. Dr. Firdevs Burçak’ın "Okul Öncesi Eğitim Ortamlarındaki Dış Mekan Kalitesi ile Dış Mekan Ortamlarına İlişkin Öğretmen Algıları ve Kullanımlarının Belirlenmesi" tezi arasında paylaşılmasına oy birliği ile karar verdi.
Makale dalında da, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Behiye Akçay’ın Merve Arık ile ortak yazımlı "Argümantasyonun Öğrencilerin Bilimi Sözde Bilimden Ayırma Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Etkisi" başlıklı çalışması oy çokluğu ile ödüle değer görüldü.
Kitap dalında ise Prof.Dr. Fehime Nihal Kuyumcu’nun "Eleştirel Düşünce ve Eğitimde Tiyatro" başlıklı kitabı oy çokluğu ile ödüle değer görüldü.

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni, 8 Kasım tarihinde Ankara'da, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü’nde yapılacak.

2018 Ödülleri Törenle Sahiplerine Verildi 


ANKARA - 2018 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödül Töreni  8 Kasım 2018 Perşembe günü TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi işbirliği içinde üniversitenin Çok Amaçlı  Salonunda  200 kişiyi aşan bir katılımla gerçekleşti.
Sunumunu Sn.Kansu Ekin Tanca'nın üstlendiği toplantı Sn.Prof.Dr.Aydan Kansu Tanca`nın aile adına yaptığı hoşgeldiniz konuşması ile törenin açılışı yapıldı. 
TED Eğitim Fakültesi Dekanı Sn.Yüksel Kavak ve ardından Sn.TED Üniv.Rektörü Prof.Dr.Belgin Ayvaşık konuşmaları ile Nafi Atuf Kansu ödül törenine evsahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirttiler. 
Törenin konferans bölümünde İstanbul Üniversitesinden konuk olarak toplantıya katılan İÜ. Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sn.Prof.Dr.İzzet Duyar'ın "Nafi Atuf Kansu ve Türkiyede ilk Büyüme Araştırması" adlı araştırmasının sunumu ilgi ile izlendi.
Tören, tez dalında ödül kazanan Yrd.Doç.Dr.Resul Babaoğlu, Makale dalında ödül kazanan Yrd.Doç.Dr. Sibel Akın,Dr. Ömer Çalışkan, Prof.Dr. Cennet  Engin Demir 'e ve Kitap dalında Sn. Mehmet Saydur'a ödüllerinin takdim edilmesi ve ödül alanların yapıtlarını tanıtan konuşmaları ile sona erdi.
Yazar Sn.Mehmet Saydurun ödül kazanan "İsmail Mahir Efendi" adlı kitabının yazımına destek veren İsmail Mahir Efendinin torunu Mimar Sn.Emin Mahir Balcıoğlu ve ailesinin töreni katılımları ve Balcıoğlu'nun kısa bir konuşma yapmaları toplantıya ayrı bir renk ve değer kattı.

DSC_0823.JPG

2018 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu
2 EKİM 2018

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü bu yıl tez dalında Yrd.Doç.Dr. Resul Babaoğlu, makale dalında Yrd.Doç.Dr.Sibel Akın, Dr.Ömer Çalışkan ve Prof.Dr.Cennet Engin Demir'in ortak yazımlı makalesi, kitap dalında ise Mehmet Saydur kazandı.  
Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından 2014 yılından bu yana verilen ödülün Dr.Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergun, Prof. Dr. Sedat Sever ve Metin Atuf Kansu'dan (aile adına) oluşan seçici kurulu, 29 Eylül 2018 günü Ankara’da toplandı.  
Kurul, doktora tezleri alanındaki ödülü;  Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Resul Babaoğlu'nun "Osmanlı’dan Cumhuriyete Mekteb-i Mülkiye" başlıklı tezine verilmesine oy birliği ile karar verdi.   
Makale dalında da, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Sibel Akın'ın Dr.Ömer Çalışkan ve Prof.Dr.Cennet Engin Demir ile ortak yazımlı "Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Sivil Katılım Düzeyleri; Bir Devlet Üniversitesi Örneği" başlıklı çalışması oy çokluğu ile ödüle değer görüldü. 
Kitap dalında ise Mehmet Baydur’un "Köy Enstitülerinin Düşün Babası-İsmail Mahir Efendi" isimli kitabı oy çokluğu ile ödül kazandı.
Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni, 8 Kasım tarihinde TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yapılacak.  

2017 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü Törenle Sahiplerine Verildi

2 KASIM 2017


ANKARA - 2017 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödül Töreni  2 Kasım 2017 Perşembe günü Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonunda  150 kişiyi aşan bir katılımla gerçekleşti.
Töreni sunan Sn.Derya Kaya tarafından Ceyhun Atuf Kansu'nun "Dünyanın Bütün Çiçekleri" şiirinin sunumundan sonra Sn.Prof.Dr.Bahar Gökler`in aile adına yaptığı hoşgeldiniz konuşması ile törenin açılışı yapıldı. 
Ödül Seçici Kurul Üyesi Sn.Prof.Dr.Sedat Sever ve AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Sn. Cahit Kavcar'ın  "Nafi Atuf Kansu`nun Eğitimci Kişiliği" üzerine yaptıkları konuşmalar katılanlar tarafından ilgi ile izlendi.  
Tören, tez dalında ödül kazanan Dr.Burcu Çıldır ve Dr. Engin Deniz Tanır ile makale dalında ödül kazanan Dr. Birgül Ulutaş, Doç.Dr. Oya Taneri ve Mehmet Akgündüz`e ödüllerinin Kansu ailesi tarafından takdim edilmesi ve ödül alanların yapıtlarını tanıtan konuşmaları ile
sona erdi...

2016 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü Törenle Sahiplerine Verildi

3 KASIM 2016


ANKARA - 2016 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödül Töreni  3 Kasım 2016 Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde yaklaşık 130 kişiyi aşan bir katılımla gerçekleşti.
Sn.Prof.Dr.Emin Kansu`nun aile adına yaptığı hoşgeldiniz konuşmasından ardından törenin açılış konuşmasını HÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Sn.Prof.Dr. Ayhan Yılmaz yaptılar.
Metin A. Kansu`nun Nafi Atuf Kansu`nun hayat hikayesi ve kitaplarını tanıttığı kısa sunumdan sonra Ödül Seçici Kurul Üyesi Sn.Prof.Dr.Mustafa Ergün, "Nafi Atuf Kansu`nun Türk Eğitim Tarihi İçindeki Yeri" başlıklı konferansı ilgi ile izlendi.
Tören ödül kazanan Yrd.Doç.Dr.Dilek İlhan Beyaztaş, Doç.Dr.Gülsen Ünver, Yrd.Doç.Dr.Bünyamin Yuırdakul ve Arş.Gör.Ahmet Dikbayır`a ödüllerinin verilmesi ve ödül alanların konuşmaları ve sunumları ile sona erdi...

2016 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

3 EKIM 2016
 
ANKARA- Meşrutiyet’den başlayarak Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş eğitimci Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından  ölümünün 65. Yılı olan 2014 yılından beri konulan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen eğitbilim araştırmalarını özendirme ödülünü kazananlar belli oldu.
 Dr.Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergün, Prof. Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu’dan oluşan Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Ödülü Seçici Kurulu, 1 Ekim’de yaptığı toplantıda, bu yıl ödül için başvuru yapan toplam 17 yapıtın değerlendirmesini yaptı.
 “Doktora tezleri” dalında ödülü halen Erzincan Üniversitesi  Eğitim Fakültesi öğretim üyesi olan Yrd.Doç.Dr. Dilek İlhan Beyaztaş  "Başarılı Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları ve Etkili Öğrenmeye İlişkin Önerileri" adlı tezi oy çokluğu ile kazandı.
 “Makale ve kitap” dalında ise ödülü “Kesintili Zorunlu Eğitim İlkokul Birinci Sınıf Uygulamalarının İncelenmesi” adlı ortak çalışma makalesi ile Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsen Ünver,  Arş.Gör. Ahmet Dikbayır ve Yrd.Doç.Dr.Bünyamin Yurdakul  yine oy çokluğu ile kazandılar.
Ödüller, sahiplerine 3 Kasım günü Hacettepe Üniversitesinde yapılacak  bir törenle verilecek.

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü törenle sahiplerine verildi.

13 KASIM 2015


Prof. Dr. Nilgün Metin, Yard. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı ve Dr. Sezer Köse Biber; Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tarımcılar’ın katılımıyla gerçekleşen törenle ödüllerini aldılar
 
 ANKARA- Eğitimci, yazar, siyasetçi Nafi Atuf Kansu adına verilen ‘Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen ödül töreninde, Prof. Dr. Nilgün Metin, Yard. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı ve Dr. Sezer Köse Biber ödüllerini aldılar.
Cumhuriyet’in eğitim devrimlerinde önemli payı olan eğitimci, yazar ve siyasetçi Nafi Atuf Kansu adına verilen ve eğitim alanındakiki araştırmaları özendirilmesini amaçlayan  Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni bu yıl 13 Kasım günü Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi salonunda gerçekleştirildi.
Törene, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, TED Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Tarımcılar, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Karakütük, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Nazım Mutlu,  ÇYDD Ankara Şube Başkanı Ayfer Yüksel, Kansu ailesi, konuklar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
‘1923 devrimcilerine borcumuzu ödemek’
Piyanist Melis Ertürk’ün dinletisi ile başlayan ödül törenin açılış konuşmasını, Nafi Atuf Kansu’nun torunu ve gazeteci-yazar Işık Kansu yaptı. Cumhuriyet devrimlerinin önemine değinen Işık Kansu, ödül ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Nafi Atuf Kansu’nun, Mülkiyeli bir gazeteci, eğitimci ve siyasetçi olarak, çıkardığı dergiler, Kuvayı Milliye’ye hizmeti, aldığı İstiklal Madalyası, önce Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, ardından Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, Türk Eğitim Derneği kuruculuğu ve Başkanlığı, Halkevleri Başkanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevleri, kısa ömrünün tümünün yurtseverce halka, Türk devrimine adandığının göstergesidir.
Kurtuluş ve kuruluş döneminde görev alan tüm aydınlar gibi onda da, çağlar atlatan devrimcilerdeki atılganlığa karşın olağanüstü bir alçakgönüllülük görürüz.
Özellikle eğitim alanında gerçekleştirilen tüm uygarca yenileşme ve halkçı devrim dönüşümlerde emeği bulunmasına karşın hiçbir zaman kendini öne çıkarmamış, görevini, sorumluluğunu öncelemiştir.
Biz torunları Prof. Dr. Emin Kansu, Prof. Dr. Bahar Gökler, Metin Atuf Kansu, Prof. Dr. Aykut Kansu, Prof. Dr. Aydan Kansu, ben ile sevgili eşlerimiz ve çocuklarımız; yıllar sonra, dedemiz adına koyduğumuz ‘eğitimbilim araştırmaları’ ödülüyle; hem dedemizin atılımcı kalıtının genç kuşaklarda sürmesini, hem de Cumhuriyet’in ikinci kuşağının çocukları olarak, bizim özgürlükçü ve çağcıl bir ortamda yetişmemize olanak sağlayan 1923 devrimcilerine ve toplumumuza olan borcumuzu ödemek amacını güdüyoruz.”
Törende yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi kapısının eğitim araştırmalarını geliştirecek bütün çalışmalara açık olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, “Onlar bugünkü yaşamımızı, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi borçlu olduğumuz insanlar. Çağdaşlık kapısını bizlere açan insanlar. Onlara dair bu ödül töreninde bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.
Ödül Yazmanı Metin Atuf Kansu, Nafi Atuf Kansu’nun özgeçmişinden kesitler verirken, Ödül Seçici Kurul üyesi Dr. Niyazi Altunya, Nafi Atuf Kansu’nun eğitimci kişiliğine değindi.
Yapılan konuşmaların ardından, ödülü “Yaratıcılığı Geliştirici Etkinliklerle Desteklenen Web Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarı ve Yaratıcılığına Etkisi” isimli doktora tezi ile kazanan Dr. Sezer Köse Biber’e ve yine ödülü  “SENG - Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri” isimli bilimsel makalesi ile kazanan Prof Dr. Nilgün Metin ve Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı’ya ödülleri verildi.


Nafi Atuf Kansu kimdir?
Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere 1921 yılının ilk günlerinde Ankara’ya geldi. Ankara’da Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü ile başlayan görevlerine genelde kurtuluşun eğitim cephesinde yoğunlaşan Nafi Atuf Kansu, Ankara Atatürk Lisesi ve Kayseri Lisesi Müdürlüğü, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ve 1924’den itibaren üstlendiği Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) Müsteşarlığı ile devam etti.
1927 seçimleri ile Maarif Vekaleti Müsteşarlığı'ndan siyasete geçen Kansu, TBMM’nin 8. dönemi dahil olmak üzere aralıksız 22 yıl milletvekili oldu.  TBMM tarafından Nafi Atuf Kansu’ya 1927 yılında İstiklal Madalyası verildi.
1928 yılında Atatürk tavsiyeleri ve himayelerinde kurulan Türk Maarif Cemiyeti'nin (Türk Eğitim Derneği) bizzat kuruluşunda yer alan Kansu, 1928’den 1935’e değin 2 dönem bu derneğin başkanlığını da yaptı. 1938’den 1947 yılına kadar CHP Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve 1944-1947 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde de yürüttü.
Nafi Atuf Kansu, 28 Ekim 1949 tarihinde, 59 yaşında iken Ankara’da yaşamını yitirdi.

2015 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü kazananlar belli oldu.

5 EYLUL 2015


Ödüller, 13 Kasım’da yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

ANKARA- Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü bu yıl tez dalında Dr. Sezer Köse Biber, makale dalında da Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı kazandı.
Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından geçen yıldan bu yana verilmeye başlanan ödülün Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, 
Prof. Dr. Mustafa Ergun, Prof. Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu'dan oluşan seçici kurulu, 12 Eylül 2015 günü Ankara'da  toplandı.
Kurul, doktora tezleri alanında ödülün İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde  öğretim görevlisi Dr. Sezer Köse Biber'in "Yaratıcılığı Geliştirici Etkinliklerle Desteklenen Web Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarı ve Yaratıcılığına Etkisi" başlıklı 
tezine verilmesine oy çokluğu ile karar verdi.
Makale alanında da, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı'nın "SENG-Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri" başlıklı çalışması oy çokluğu ile ödüle değer görüldü.

Seçiçi Kurul, her iki yapıta verilen ödülün gerekçelerini şöyle sıraladı:
"Söz konusu yapıtlar, ödülün amacına uygundur. Yapıtların ele aldıkları konular özgün ve bilimsel araştırma ve tekniklerine   uygundur. Çalışmaların elde ettiği bulgular, ulusal eğitim sistemimize olumlu katkılar sunacaktır."

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni, bu yıl, 13 Kasım Cuma günü Ankara Üniversitesi 50. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Nafi Atuf Kansu Ödülleri Verildi

7 KASIM 2014

Torunları eğitbilimi özendirmeyi hedefliyor...

ANKARA - Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından ilk kez bu yıl konulan eğitbilim özendirme ödülleri; TED Üniversitesinde düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.
   TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr.Sinan Olkun'un sunuş konuşmasıyla başlayan törende, ödül yazmanı Metin Atuf Kansu'nun özyaşamöyküsünden kesitler verdi ve aile olarak ödülü eğitbilim alanını özendirmek için koyduklarını anlattı. Ödül Seçici Kurulu adına konuşan Prof.Dr.Sedat Sever de, Nafi Atuf Kansu'nun Türkiye'nin çağdaş eğitimine kattığı değerlerden söz etti. Törende daha sonra bu yıl yapıtları seçici kurulca başarılı bulunan Zeki Sarıhan (Milli Mücadelede Maarif Ordusu), Doç.Dr.Ömer Adıgüzel (Eğitimde Yaratıcı Drama), Yard.Doç.Dr. Hasan Özcan (Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen İçeriği ile İlişkilendirilmiş Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi) ödüllerini Nafi Atuf Kansu'nun torunları Prof.Dr.Emin Kansu, Prof.Dr.Bahar Gökler, ve Prof.Dr.Aydan Tanca'nın elinden aldılar.

2014 Yili Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülünu Kazananlar Belli Oldu

1 EKIM 2014

Ödül, bu yıl Zeki Sarıhan'ın "Milli Mücadelede Maarif Ordusu" ve Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in "Eğitimde Yaratıcı Drama" adlı kitapları ile Dr. Hasan Özcan’ın eğitbilim konusundaki tezine verildi. Ödüller, 7 Kasım’da yapılacak törenle sahiplerine verilecek.   ANKARA- Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından ilk kez bu yıl konulan eğitbilim özendirme ödülünü kazananlar belli oldu. Ödül, Zeki Sarıhan'ın “Milli Mücadelede Maarif Ordusu” ve Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in “Eğitimde Yaratıcı Drama” adlı kitapları ile Dr. Hasan Özcan’ın eğitbilim konusundaki tezine verildi.   Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergün, Metin Atuf Kansu (aile adına) ve Prof. Dr. Sedat Sever’den oluşan Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Özendirme Ödülü Seçici Kurulu, 27 Eylül’de yaptığı toplantıda, ödül için başvuru yapan toplam 12 yapıtın değerlendirmesini yaptı.   “Doktora tezleri” alanında ödülü, Dr. Hasan Özcan "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen İçeriği ile İlişkilendirilmiş Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi" adlı tezi ile kazandı.“Makale ve kitap” alanında da ödül araştırmacı-yazar Zeki Sarıhan'ın “Milli Mücadelede Maarif Ordusu” adlı kitabı ile Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Adıgüzel'in “Eğitimde Yaratıcı Drama” adlı kitabı arasında paylaştırıldı.    Ödüller, sahiplerine 7 Kasım günü saat 18.00’de Nafi Atuf Kansu’nun kurucu başkanlığını yaptığı Türk Eğitim Derneği’nin adını taşıyan TED Üniversitesi’nin konferans salonunda yapılacak törenle verilecek.

bottom of page