top of page

2022 Seçici Kurulu

74896847-532c-4a61-8923-ddbcedc734e0.jpg

Prof.Dr.Firdevs Gümüşoğlu

Mimar Sinan Üniv. FEF Sosyoloji B. Öğretim Üyesi

erdoğan-başar_edited.jpg

Prof.Dr.Erdoğan Başar

Ondokuz Mayıs Üniv. Eğitim Fakültesi E.Öğretim Üyesi

akademik17-208x300_edited.jpg

Prof.Dr.Mustafa Ergun

Afyon Kocatepe Üniv. Eğitim Fakültesi E.Öğretim Üyesi

kltk4v45_edited.jpg

Prof.Dr.Sedat Sever

Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Ödül Kriterleri

1.

AMAÇ: Yapıtların Nafi Atuf Kansu’nun ilke edindiği değerlere aykırı olmamak koşuluyla gerçekçi ve toplumcu bilinçle yazılmış olması

2.

ÖZGÜNLÜK: Yapıtların Türk Eğitimi sistemine yaklaşımlarının örnek ve özgün niteliliği,

3.

BİLİMSELLİK  ve ARAŞTIRMA-İNCELEME NİTELİĞİ:  Eğitbilim alanında bilimsel ve çağdaş araştırma ve inceleme yöntem ve niteliliklerine sahip olması

4.

UYGULAMA: Türk Eğitim Sisteminin ana sorunlarını konu edinme ve çözüm önerileri geliştirme gayreti.

5.

DİL ve ÖZGEÇMİŞ : Yapıtlarda güzel Türkçe, akıcı ve çağdaş bir dil ve anlatım gücünün varlığı ile adayın yayınları ile eğitbilimine katkıları.

bottom of page