2021 Seçici Kurulu

Dr. Niyazi Altunya_edited.jpg

Dr.Niyazi Altunya

Yazar

Prof.Dr.Erdoğan Başar

Ondokuz Mayıs Üniv. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Mustafa Ergun

Afyon Kocatepe Üniv. Eğitim Fakültesi E.Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Sedat Sever

Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Ödül Kriterleri

1.

AMAÇ: Yapıtların Nafi Atuf Kansu’nun ilke edindiği değerlere aykırı olmamak koşuluyla gerçekçi ve toplumcu bilinçle yazılmış olması

2.

ÖZGÜNLÜK: Yapıtların Türk Eğitimi sistemine yaklaşımlarının örnek ve özgün niteliliği,

3.

BİLİMSELLİK  ve ARAŞTIRMA-İNCELEME NİTELİĞİ:  Eğitbilim alanında bilimsel ve çağdaş araştırma ve inceleme yöntem ve niteliliklerine sahip olması

4.

UYGULAMA: Türk Eğitim Sisteminin ana sorunlarını konu edinme ve çözüm önerileri geliştirme gayreti.

5.

DİL ve ÖZGEÇMİŞ : Yapıtlarda güzel Türkçe, akıcı ve çağdaş bir dil ve anlatım gücünün varlığı ile adayın yayınları ile eğitbilimine katkıları.