ESERLERİ
SA'Y ve TETEBBU MECMUASI
(Emek ve Araştırma Dergisi)
PEDAGOJİ TARİHİ
(Fenn-i Terbiye Tarihi)
TÜRKİYE EĞİTİM TARİHİ
(Türkiye Maarif Tarihi)
ÖĞRETMEN TOLSTOY
(1-Yeni Mektep'de-Edmond Demolins
2-Froebel
3-Tolstoy-İlkokul Öğretmeni
4-Vatanımın Coğrafyası
5-Atatürk'ün Hayatı)