top of page

2022 Ödülleri

Kitap Dalı

2022

Kazanan Kitap: Mustafa Necati Bey
Yazarı: Yaşar Aladağ

1963 yılında İzmir ’de doğdu. Kuleli Askeri Lisesini ve Kara Harp Okulunu bitirdi. Yeditepe Üniversitesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dalında yüksek lisans eğitimi aldı. 1985’ten itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinde başladığı görevini Kıbrıs, Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri, İstanbul, Konya ve Isparta’da farklı seviyelerde birlik komutanlıkları yaparak sürdürdü, 2012 yılında emekli oldu. Konya’daki görevi sırasında yazdığı, basılmamış “Atatürk ve Konya” konulu araştırmasının yanında “Ayıntap’ın Kuvvacıları” ve “Mustafa Necati Bey” adlı iki yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Faden Aladağ ile evli ve iki çocuk sahibi olan Yaşar Aladağ, halen Bartın ili Kurucaşile ilçesinde yaşamaktadır.

yasar_aladag_edited.jpg

Tez Dalı

Kazanan Tez: Atatürk Döneminde Türk Uzmanların Yabancı Ülkelerin Eğitim Sistemleri Hakkında
azırladıkları Raporlar


Tez Yazarı: Dr.Yahya Aktu - Siirt Üniversitesi, Eruh Meslek Yüksekokulu


İnönü, Gaziosmanpaşa ve Atatürk Üniversitelerinde eğitim gördü. 2021 yılında Atatürk Üniversitesi'nde doktorasını "Bilişsel davranışçı terapi odaklı psikoeğitim uygulamasının ebeveynlerin çocuk istismarı farkındalıklarına etkisinin karma yöntemle incelenmesi" konusunda tamamladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eğitim görevlisi olarak çalıştı. 2013'den bu yana Siirt Üniversitesi, Eruh Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak çalısmaktadır. 

YAHYA AKTU_edited.jpg

Kazanan Tez: Atatürk Döneminde Türk Uzmanların Yabancı Ülkelerin Eğitim Sistemleri Hakkında
azırladıkları Raporlar


Tez Yazarı: Dr.Remzi Onur Kükürt

1977 yılında Adana'da doğdu. Ankara, Uludağ ve Londra Ünıversitelerinde eğitim gördü. 2020 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eğitim görevlisi olarak çalıştı. 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü, BİLSEM, Üstün Yetenekli Çocuklar 
Felsefe Eğitim Program ve Etkinlik Kitabı Geliştirme Görevlisi olarak çalısmaktadır.  

Remzi Onur Kükürt.png

2021 Ödülleri

2021

Makale Dalı

Kazanan Makale: II.Meşrutiyet Yıllarında Köylü Eğitimi Üzerine Düşünceler

Makale Yazarı: Doç.Dr.Ümüt Akagündüz-Kırşehir Ahi Evran Üniv. Fen -Edebiyat Fak. Tarih Bölümü

Sn.Akagündüz Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur.  AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında Y.Lisans ve akabinde 2012 de doktora  derecesini almıştır. 2013 yılından 2019 yılına kadar AÜ de akademik çalışmalarına devam eden S. Akagündüz 2019 yılından beri Ahi Evran Üniversitesinde doçent olarak görev yapmaktadır. Alanında yayınlanmış uluslararası makaleleri bulunmaktadır. 

Kazanan Tez: 

Serebral Palsili Çocukların Ebeveynlerine Uygulanan Aile Eğitimi Programının Aile İşlevleri, Yılmazlık ve Umutsuzluk Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi – 2019

Tez Yazarı:

Dr. Habibe Dilsiz (Ankara Üniversitesi-Özel Eğitim Araştirma ve Uygulama Merkezi) 

Dr. Habibe Yıldız, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde aldığı lisansının ardından Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Psikolojisi yüksek lisans programını bitirmiş daha sonra Doktora çalışmasını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora programını tamamlamıştır. Ulusal dergi ve kongrelerde birçok makale ve bildiri, sahibi olan Sn.Dilsiz halen Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde doktora sonrası gözlem amaçlı görevlidir.

Tez Dalı

2020 Ödülleri

2020
Habibe-Dilsiz.jpg

Kitap Dalı

Kazanan Yapıt

Sosyal Bilim Araştırmalarında YÖNTEMBİLİM

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd.Şti.– 2020

Yazar: Prof.Dr.Ali Sadi GİTMEZ

Lisans eğitimini Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümünü bitiren Sn.Prof.Dr. Ali Gitmez yüksek lisans ve doktora eğitimini İngiltere'de Nottingham Üniversitesi Eğitim ve Psikoloji Bölümlerinde tamamlamıştır.

Prof.Dr.Gitmez’in ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış, kongre ve konferanslarda sunulmuş birçok araştırma raporları, sunum, bildirisi ve yayınları mevcuttur. Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyelikleri yapan Prof.Dr. Ali Gitmez uluslararası ve ulusal  mesleki organlarda üyelik, çok önemli kamu ve uluslararası kuruluşlarda müşavirlik, yöneticilik, ve araştırmacı olarak uzun yıllar kamu hizmetinde bulunmuştur.

Ali-Gitmez.jpg
2019

2019 Ödülleri

Tez Dalı

Kazanan Tez: 

Türk ve Dünya Klasikleriyle Yapılandırılmış Dil ve Edebiyat Öğretimi Tasarısı

Ankara Üniversitesi – Eğitim Bilimleri Enstitüsü -2018

Tez Yazarı:

Arş.Gör. Dr. Melda Karagöz (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi) 

Dr. Melda Karagöz, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde lisans ve yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra Doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Eğitimin Kültürel Temelleri Türkçe Eğitimi  bölümünde tamamlamıştır. Ulusal dergi ve kongrelerde birçok makale ve bildiri, kitap ve kitap bölümleri sahibi olan Sn.Karagöz halen İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde Arş.Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Resim-Melda.jpg

Kazanan Tez: 

Okul Öncesi Eğitim Ortamlarındaki Dış Mekan Kalitesi ile Dış Mekan Ortamlarına İlişkin Öğretmen Algıları ve Kullanımlarının Belirlenmesi

Hacettepe Üniversitesi – Eğitim Bilimleri Enstitüsü -2018

Tez Yazarı:

Arş.Gör. Dr. Firdevs Burçak (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi) 

Dr. Firdevs Burçak, Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bölüm birincisi olarak bitirdikten sonra Doktora çalışmasını Hacettepe  Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Okul Öncesi Eğitimi  bölümünde Haziran 2018 tarihinde tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası dergi ve kongrelerde birçok makale ve bildiri, kitap bölümleri sahibi olan Sn.Burçak ayrıca ABD Üniversiteleri kaynaklı araştırma projelerinde görev almıştır. Sn.Firdevs Burçak halen İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde Arş.Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Resim-Firdevs.png

Makale Dalı

Resim-Behiye.jpg

Merve Arık, Lisans derecesini Marmara Atatürk Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinden almış, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Sn.Arık halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Fen Bilgisi öğretmeni olarak çalışma hayatına devam ederken aynı zamanda Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora programını sürdürmektedir

Resim-Merve.png

Kitap Dalı

Kazanan Yapıt:

Eleştirel Düşünce ve Eğitimde Tiyatro

Anahtar Kitaplar Yayınevi– 2018

Yazar: Prof.Dr.Fehime Nihal Kuyumcu

Prof.Dr.Fehime Nihal Kuyumcu Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesinde bitiren Sn.Kuyumcu yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde tamamlamıştır.

Dr. Kuyumcu’nun ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış, kongre ve konferanslarda sunulmuş birçok bildirisi ve kitapları mevcuttur. Özellikle Eğitimde Drama ve Tiyatro üzerinde birçok bilimsel araştırma ve yapıtları bulunan Sn.Kuyumcu aynı zamanda çeşitli etkinliklerde tiyatro yönetmenliği ve editörlük projelerinde ve meslek birliklerinde aktif görev yapmaktadır.

Halen İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde lisans ve lisansüstü dersleri ve tez danışmanlıkları ile eğitimde yaratıcı drama alanındaki akademik çalışmalarına devam etmektedir

Resim-Fehime.jpg

2018 Ödülleri

Tez Dalı

2018

Kazanan Tez: 

Osmanlı’dan Cumhuriyete Mekteb-i Mülkiye (1859-1960)

Ankara Üniversitesi – Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü -2017

Tez Yazarı:

Yrd.Doç.Dr. Resul BABAOĞLU (Siirt Üniv. Fen ve Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü)

Yrd.Doç.Dr. Resul BABAOĞLU, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitimi bölümünde lisans eğitimini bitirdikten sonra Y.Lisansını Dicle Üniv.’de, doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Enstitüsünde tamamlamıştır. Ulusal ve Uluslararası dergilerde birçok makale ve bildiri sahibi olan Babaoğlu halen Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat  Fakültesinde Tarih Bölümünde, Cumhuriyet Tarihi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Resim1_düzenlendi.jpg

Makale Dalı

Kazanan Makale: Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Sivil Katılım Düzeyleri : Bir Devlet Üniversitesi Örneği

Makale Yazarlari: Yrd.Doç.Dr. Sibel AKIN, Dr.Ömer ÇALIŞKAN, Prof.Dr. Cennet ENGİN-DEMİR

Yrd.Doç.Dr. Sibel AKIN, Lisans eğitimini Hacettepe Üniv. Sınıf Öğretmenliği Bölümünde üstün başarı ile tamamlamıştır. Doktora derecesini ODTÜ Eğitim Fakültesinden 2017 yılında alan Sibel Akın  ABD de Columbia Universitesinde doktora sonrası araştırmalarda araştırmacı, akademik koordinatör lükleri yürütmüştür. Dr. Akın’ın ulusal ve uluslar arası kongre ve konferanslarda sunulmuş bildiri ve dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur. Halen TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

sibel_akin_düzenlendi.jpg

Dr.Ömer ÇALIŞKAN, Lisans derecesini ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliğinden alan  Ömer Çalışkan aynı üniversitede Y.Lisans ve Eğitim Yönetimi ve Planlaması dalında doktora çalışmasını 2017 yılında tamamlamıştır. Halen Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Resim2_düzenlendi.jpg

Prof.Dr. Cennet ENGİN-DEMİR, Lisans, Y.Lisans ve Doktora derecelerini ODTÜ Eğitim Fakültesinde tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak eğitim araştırmalarına devam eden Sn. Demir’in ulusal ve uluslar arası yayınlanmış çok sayıda bildiri ve makaleleri mevcuttur.

Resim3_düzenlendi.jpg

Kitap Dalı

Kazanan Yapıt:

Köy Enstitülerinin Fikir Babası-İsmail Mahir Efendi

Kaynak Yayınları– 2018

Yazar: Mehmet SAYDUR

Mehmet SAYDUR, Öğretmen Okulunu Kastamonu’da bitirdikten sonra Gazi Eğitim Fak.Eğitim Bilimleri Bölümünden mezun oldu. Birçok il ve ilçede ilköğretim ve maarif müfettişi olarak çalıştı. Yazıları birçok dergi ve gazetelerde yayınlandı. Saydur’un yazın alanında yayınlanmış Köy Enstitüleri konulu araştırma ve Rıfat Ilgaz’lı yılları konu alan anı-biyografi-araştırma kitapları  mevcuttur. Şimdilerde aynı görevle Kırklareli’de çalışmaktadır.

Resim4_düzenlendi.jpg

2017 Ödülleri

2017

Tez Dalı

Kazanan Tez: 

Müzede Eğitim Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi

Ankara Üniversitesi – Eğitim Bilimleri Fak.  2016

Tez Yazarı: 

Dr. Burcu Çıldır (Erzincan Üniv.-Eğitim Fakültesi)

 

Dr.Burcu Çıldır Erzincan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde lisans eğitimini bitirdikten sonra doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde tamamlamıştır. Halen Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Resim3_düzenlendi.jpg

Kazanan Tez: 

Cumhuriyet’in Kuruluş Sürecinde Türkiye’de Fransız Okulları (1919-1925)

 Ankara  Üniversitesi – Türk İnkilâp Enstitüsü,  2016

Tez Yazarı: 

Dr. Engin Deniz TANIR (Ankara Üniv.-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

 

Dr. Engin Deniz TANIR, Tevfik Fikret Lisesindeki eğitiminden sonra lisans eğitimini Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2001 yılında tamamlamış olup, lisansüstü eğitimini ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapmıştır. Doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsünde 2016 yılında ödül alan tezi ile bitirmiştir. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Resim4_düzenlendi_düzenlendi.png

Makale Dalı

Kazanan Makale: Öğrencilere Getirilen Kılık Kiyafet Serbestliliğinin Okul Bileşenleri Gözünden İncelenmesi 

(Eğitim Bilim Toplum Dergisi – 2015)

Makale Yazarlari: Dr. Birgül ULUTAŞ, Doç.Dr. Pervin Oya TANERİ, Mehmet M. AKGÜNDÜZ

Sn. Dr. Birgül ULUTAŞ , Hacettepe Üniversitesi Edebiyat fakültesi Tarih Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Türkiye Amme İdaresi Enstitüsünde Eğitim Yönetimi dalında  tamamlamış ardından Ankara Üniversitesinde Eğitim Ekonomisi ve Planlama dalında doktora çalışmasını bitirmiştir. Halen Ankara  Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Resim2_düzenlendi.jpg

Sn.Doç.Dr. Pervin Oya TANERİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden 1996 yılında mezun olmuş ve ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını ve Doktora çalışmasını tamamlamıştır. sonrası çalışmasını ABD-Indıana Üniversitesinde yapan Sn.Taneri halen Çankırı Karatekin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Resim3_düzenlendi.jpg

Sn. Mehmet M. AKGÜNDÜZ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış olup  yüksek lisans halen aynı üniversiteside yapmış halen doktora çalışması  devam etmektedir..

Resim4_düzenlendi.jpg

2016 Ödülleri

2016

Tez Dalı

Kazanan Tez: 

Başarılı Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları ve Etkili Öğrenmeye İlişkin Önerileri

Hacettepe  Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  2014

Tez Yazarı:

Yrd.Doç.Dr.Dilek İlhan Beyaztaş, (Erzincan Üniv.-Eğitim Fakültesi)

Yrd.Doç.Dr.Dilek İlhan Beyaztaş, Sağlık Meslek Lisesinden okul birincisi olarak 1995 yılında mezun olmuş, ve ardından on yılı aşkın klinik hemşirelik deneyimine sahip olmuştur. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde lisans ve lisansüstü  eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Prog. ve Öğretim Bölümünde doktora çalışmasına başlamıştır. Halen Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

DSC_0110.jpg

Makale Dalı

Kazanan Makale: 

Kesintili Zorunlu Eğitim İlkokul Birinci Sınıf Uygulamalarının İncelenmesi

Kastamonu Üniv. Kastamonu Eğitim Dergisi – 2015

Makale Yazarları: Doç.Dr. Gülsen ÜNVER.  Yrd.Doç.Dr. Bünyamin YURDAKUL,  Arş.Gör. Ahmet DİKBAYIR

Sn. Doç.Dr. Gülsen Ünver, Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden 1994 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesinde tamamlamış ardından 2002 yılında aynı üniversitede doktora çalışmasını bitirmiştir. Akademik çalışmaları sırasında pek çok eğitim, proje, seminer ve konferanslara katılmış ve katkı vermiş olup bilimsel alanda birçok kitap, bilimsel yayın ve bildirileri bulunmaktadır. Halen Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Bünyamin Yurdakul Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 1994 yılında mezun olmuş ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora çalışmasını 2014 yılında Hacettepe Üniversitesinde yapan Sn. Yurdakul, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmalarına devam etmektedir.

 Arş.Gör.Sn. Ahmet Dikbayır Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu olup halen Ege Üniversitesinde doktora çalışması yapmaktadır.

DSC_0081.jpg
DSC_0079.jpg
DSC_0113.jpg

2015 Ödülleri

2015

Tez Dalı

Kazanan Tez: 

Yaratıcılığı Geliştirici Etkinliklerle Desteklenen Web Tabanlı  Öğrenmenin Öğrencilerin Başarı ve Yaratıcılığına Etkisi

 İstanbul  Üniversitesi  Fen  Bilimleri Enstitüsü,  2014

Tez Yazarı: Dr. Sezer Köse Biber

Dr.Sezer Köse Biber, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenim ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümü mezunu olup yüksek lisansını aynı üniversitede tamamlamıştır.  Lisans ve Lisans sonrası dönemde uzun yıllar öğretmen olarak görev yapan Sn.Sezer Köse Biber, 2009 yılında İÜ Enformatik Bölümünde doktora çalışmasına başlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Sezer_Koese_Biber.jpg

Makale Dalı

Kazanan Makale: 

SENG-Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri

 Eğitim ve Bilim , TED-MEM, 2014

Makale Yazarları: 

Yard.Doç.Dr. Adile Gülşah Saranlı

 Prof.Dr. E.Nilgün Metin

Sn.Yard.Doç.Dr.Adile Gülşah Saranlı, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden mezun olup, Yüksek Lisansını, ODTÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tamamlamıştır. Akademik çalışmaları sırasında TUBİTAK’tan aldığı burs ve desteklerle yurtdışında üstün yetenekliler, eğitimde inovasyon vb. başlıkları içeren pek çok eğitim ve konferansa katılmıştır.  Halen TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sn. Prof.Dr.E.Nilgün Metin, Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamıştır.  Yine aynı bilim dalında Doktora derecesini alan Sn. Prof. Dr. E.Nilgün Metin ‘in ulusal ve uluslar arası birçok makalesi, kongre sunumları ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Özellikle erken çocukluk dönemi, okul öncesi , eğitimi ve özel gereksinimli çocukların eğitimi ve rehberliği üzerine çalışmalarını sürdüren  Sn.Prof.Dr. E.Nilgün Metin halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

adile_gulsah_saranli_tubitak_3501_projes
indir (1).jpg

2014 Ödülleri

2014

Tez Dalı

Kazanan Tez: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen İçeriği ile İlişkilendirilmiş Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enst. – 2013

Tez Yazarı:

.Yard.Doç.Dr. Hasan ÖZCAN

Yozgat  doğumlu olan Sn.Özcan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi mezunu olup yüksek lisansını aynı üniversitede tamamlamıştır. Doktora çalışmasını Gazi Üniversitesinde yapan araştırmacı,  Niğde, Balıkesir ve Gazi Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.  Yurtiçi ve yurtdışında birçok projede çalışan ve bildiriler sunan Sn.Özcan halen Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD da araştırma görevlisi doktor olarak görev yapmaktadır.

586544611cdf8.jpg

Kitap Dalı

Kazanan Yapıt : 

Eğitimde Yaratıcı Drama,

 Pegem Akademi, 2010-2013

Yazarı: Doç.Dr.Ömer ADIGÜZEL

1967 Ankara doğumlu olan Sn.Adıgüzel, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olup, 1993 yılında yüksek lisansını, 2000 yılında doktorasını tamamlamıştır.

1996 yılından beri yurtdışı ve yurtiçindeki üniversitelerde eğitim, ve araştırma çalışmalarında bulunan Sn.Adıgüzel’in  yayınlanmış 10 kitabı, ulusal ve uluslararası yayınlanmış 80’e yakın makalesi bulunmaktadır.

 Çağdaş Drama Derneği Başkanlığı gibi birçok sosyal kurumda görev almakta olan yazar halen Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Koordinatörlüğü ve Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkan Yardımcığını yürütmektedir.

Omer-Adıguzel3.png

Kazanan Yapıt : 

Milli Mücadelede Eğitim Ordusu,

Tarihçi Kitapevi, 2013

Yazarı: 

Zeki SARIHAN

Emekli Türkçe Öğretmeni, Araştırmacı, Yazar

1944 Ordu doğumlu olan Sn.Sarıhan , Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü ve  TODAİE Kamu Yönetimi Lisans Üstü Programı mezunudur.

Uzun yıllar Türkçe Öğretmenliği yaptıktan sonra 1993 yılında emekli olmuştur. Birçok dernek ve birlikte  yöneticik yapan yazarın tarih, eğitim ve deneme türünde yayınlanmış 31 kitabı vardır.

Sn.Sarıhan,  1990 Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülü ve 2006 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü sahibidir.

d107a6ba302727649357e9826bfcc759.jpg
bottom of page