top of page


 

 

 

 

 

 

 

 

8 KASIM 2018

2018 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü Törenle Sahiplerine Verildi


ANKARA - 2018 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödül Töreni  8 Kasım 2018 Perşembe günü TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi işbirliği içinde üniversitenin Çok Amaçlı  Salonunda  200 kişiyi aşan bir katılımla gerçekleşti.
Sunumunu Sn.Kansu Ekin Tanca'nın üstlendiği toplantı Sn.Prof.Dr.Aydan Kansu Tanca`nın aile adına yaptığı hoşgeldiniz konuşması ile törenin açılışı yapıldı. 
TED Eğitim Fakültesi Dekanı Sn.Yüksel Kavak ve ardından Sn.TED Üniv.Rektörü Prof.Dr.Belgin Ayvaşık konuşmaları ile Nafi Atuf Kansu ödül törenine evsahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirttiler. 
Törenin konferans bölümünde İstanbul Üniversitesinden konuk olarak toplantıya katılan İÜ. Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sn.Prof.Dr.İzzet Duyar'ın "Nafi Atuf Kansu ve Türkiyede ilk Büyüme Araştırması" adlı araştırmasının sunumu ilgi ile izlendi.
Tören, tez dalında ödül kazanan Yrd.Doç.Dr.Resul Babaoğlu, Makale dalında ödül kazanan Yrd.Doç.Dr. Sibel Akın,Dr. Ömer Çalışkan, Prof.Dr. Cennet  Engin Demir 'e ve Kitap dalında Sn. Mehmet Saydur'a ödüllerinin takdim edilmesi ve ödül alanların yapıtlarını tanıtan konuşmaları ile sona erdi.
Yazar Sn.Mehmet Saydurun ödül kazanan "İsmail Mahir Efendi" adlı kitabının yazımına destek veren İsmail Mahir Efendinin torunu Mimar Sn.Emin Mahir Balcıoğlu ve ailesinin töreni katılımları ve Balcıoğlu'nun kısa bir konuşma yapmaları toplantıya ayrı bir renk ve değer kattı.

 

 

 

 

 

 

2 EKİM 2018
​Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

Ödül töreni, 8 Kasım’da TED Üniversitesi Eğitim  Fakültesi’nde yapılacak

​Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü bu yıl tez dalında Yrd.Doç.Dr. Resul Babaoğlu, makale dalında Yrd.Doç.Dr.Sibel Akın, Dr.Ömer Çalışkan ve Prof.Dr.Cennet Engin Demir'in ortak yazımlı makalesi, kitap dalında ise Mehmet Saydur kazandı.  
Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından 2014 yılından bu yana verilen ödülün Dr.Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergun, Prof. Dr. Sedat Sever ve Metin Atuf Kansu'dan (aile adına) oluşan seçici kurulu, 29 Eylül 2018 günü Ankara’da toplandı.  
Kurul, doktora tezleri alanındaki ödülü;  Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Resul Babaoğlu'nun "Osmanlı’dan Cumhuriyete Mekteb-i Mülkiye" başlıklı tezine verilmesine oy birliği ile karar verdi.   
Makale dalında da, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Sibel Akın'ın Dr.Ömer Çalışkan ve Prof.Dr.Cennet Engin Demir ile ortak yazımlı "Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Sivil Katılım Düzeyleri; Bir Devlet Üniversitesi Örneği" başlıklı çalışması oy çokluğu ile ödüle değer görüldü. 
Kitap dalında ise Mehmet Baydur’un "Köy Enstitülerinin Düşün Babası-İsmail Mahir Efendi" isimli kitabı oy çokluğu ile ödül kazandı.
Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni, 8 Kasım tarihinde TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yapılacak.  

 

 

 

 

 

 


 Resim
2 KASIM 2017

2017 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü Törenle Sahiplerine Verildi


ANKARA - 2017 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödül Töreni  2 Kasım 2017 Perşembe günü Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonunda  150 kişiyi aşan bir katılımla gerçekleşti.
Töreni sunan Sn.Derya Kaya tarafından Ceyhun Atuf Kansu'nun "Dünyanın Bütün Çiçekleri" şiirinin sunumundan sonra Sn.Prof.Dr.Bahar Gökler`in aile adına yaptığı hoşgeldiniz konuşması ile törenin açılışı yapıldı. 
Ödül Seçici Kurul Üyesi Sn.Prof.Dr.Sedat Sever ve AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Sn. Cahit Kavcar'ın  "Nafi Atuf Kansu`nun Eğitimci Kişiliği" üzerine yaptıkları konuşmalar katılanlar tarafından ilgi ile izlendi.  
Tören, tez dalında ödül kazanan Dr.Burcu Çıldır ve Dr. Engin Deniz Tanır ile makale dalında ödül kazanan Dr. Birgül Ulutaş, Doç.Dr. Oya Taneri ve Mehmet Akgündüz`e ödüllerinin Kansu ailesi tarafından takdim edilmesi ve ödül alanların yapıtlarını tanıtan konuşmaları ile sona erdi...

 

 

 

 

 

 

 

 


3 EKİM 2017
​Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

Ödül töreni, 2 Kasım’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde yapılacak
  
ANKARA- Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü; bu yıl tez dalında Dr. Engin Deniz Tanır ve Dr. Burcu Çıldır paylaşırken, makale dalında da ise Dr. Birgül Ulutaş, Doç.Dr. Oya Taneri ve Mehmet Akgündüz'ün ortak yazımlı makalesi kazandı.
 Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından 2014 yılından bu yana verilen ödülün Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergun, Prof. Dr. Sedat Sever ve Metin Atuf Kansu’dan (aile adına) oluşan seçici kurulu, 30 Eylül 2017 günü Ankara’da toplandı.
 Kurul, doktora tezleri alanındaki ödülü;  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi Dr. Engin Deniz Tanır'ın "Cumhuriyetin Kuruluşu Sürecinde Türkiye'de Fransız Okulları(1919-1925)" başlıklı tezi ile Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Burcu Çıldır'ın "Müzede Eğitim Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi" arasında paylaştırılmasına oy çokluğu ile karar verdi.
 Makale dalında da, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Birgül Ulutaş'ın Doç.Dr. Oya Taneri ve Mehmet Akgündüz ile ortak yazımlı "Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliğinin Okul Bileşenleri Gözünden İncelenmesi(Ankara Örneği)" başlıklı çalışması oy çokluğu ile ödüle değer görüldü.
 Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni, 2 Kasım tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde yapılacak.

 

 


3 KASIM 2016

2016 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü Törenle Sahiplerine Verildi


ANKARA - 2016 Yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödül Töreni  3 Kasım 2016 Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde yaklaşık 130 kişiyi aşan bir katılımla gerçekleşti.
Sn.Prof.Dr.Emin Kansu`nun aile adına yaptığı hoşgeldiniz konuşmasından ardından törenin açılış konuşmasını HÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Sn.Prof.Dr. Ayhan Yılmaz yaptılar.
Metin A. Kansu`nun Nafi Atuf Kansu`nun hayat hikayesi ve kitaplarını tanıttığı kısa sunumdan sonra Ödül Seçici Kurul Üyesi Sn.Prof.Dr.Mustafa Ergün, "Nafi Atuf Kansu`nun Türk Eğitim Tarihi İçindeki Yeri" başlıklı konferansı ilgi ile izlendi.
Tören ödül kazanan Yrd.Doç.Dr.Dilek İlhan Beyaztaş, Doç.Dr.Gülsen Ünver, Yrd.Doç.Dr.Bünyamin Yuırdakul ve Arş.Gör.Ahmet Dikbayır`a ödüllerinin verilmesi ve ödül alanların konuşmaları ve sunumları ile sona erdi...

 


3 EKİM 2016

2016 YILI NAFİ ATUF KANSU EĞİTBİLİM ARAŞTIRMALARI  ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR BELLİ OLDU
 
Ödül, bu yıl Yrd.Doç.Dr.Dilek İlhan Beyaztaş’ın "Başarılı Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları ve Etkili Öğrenmeye İlişkin Önerileri" konusundaki doktora tezine ve Doç. Dr. Gülsen Ünver, Arş.Gör.Ahmet Dikbayır ve Yrd.Doç.Dr.Bünyamin Yurdakul’un "Kesintili Zorunlu Eğitim İlkokul Birinci Sınıf Uygulamalarının İncelenmesi" adlı ortak çalışma makalelerine verildi
 Ödüller, 3 Kasım’da yapılacak törenle sahiplerine verilecek.
 
ANKARA- Meşrutiyet’den başlayarak Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş eğitimci Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından  ölümünün 65. Yılı olan 2014 yılından beri konulan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen eğitbilim araştırmalarını özendirme ödülünü kazananlar belli oldu.
 Dr.Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergün, Prof. Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu’dan oluşan Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Ödülü Seçici Kurulu, 1 Ekim’de yaptığı toplantıda, bu yıl ödül için başvuru yapan toplam 17 yapıtın değerlendirmesini yaptı.
 “Doktora tezleri” dalında ödülü halen Erzincan Üniversitesi  Eğitim Fakültesi öğretim üyesi olan Yrd.Doç.Dr. Dilek İlhan Beyaztaş  "Başarılı Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları ve Etkili Öğrenmeye İlişkin Önerileri" adlı tezi oy çokluğu ile kazandı.
 “Makale ve kitap” dalında ise ödülü “Kesintili Zorunlu Eğitim İlkokul Birinci Sınıf Uygulamalarının İncelenmesi” adlı ortak çalışma makalesi ile Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsen Ünver,  Arş.Gör. Ahmet Dikbayır ve Yrd.Doç.Dr.Bünyamin Yurdakul  yine oy çokluğu ile kazandılar.
Ödüller, sahiplerine 3 Kasım günü Hacettepe Üniversitesinde yapılacak  bir törenle verilecek.

 

 

 

 

 


 

13 KASIM 2015 

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü törenle sahiplerine verildi.
 
Prof. Dr. Nilgün Metin, Yard. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı ve Dr. Sezer Köse Biber; Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tarımcılar’ın katılımıyla gerçekleşen törenle ödüllerini aldılar
 
 ANKARA- Eğitimci, yazar, siyasetçi Nafi Atuf Kansu adına verilen ‘Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen ödül töreninde, Prof. Dr. Nilgün Metin, Yard. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı ve Dr. Sezer Köse Biber ödüllerini aldılar.
Cumhuriyet’in eğitim devrimlerinde önemli payı olan eğitimci, yazar ve siyasetçi Nafi Atuf Kansu adına verilen ve eğitim alanındakiki araştırmaları özendirilmesini amaçlayan  Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni bu yıl 13 Kasım günü Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi salonunda gerçekleştirildi.
Törene, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, TED Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Tarımcılar, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Karakütük, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Nazım Mutlu,  ÇYDD Ankara Şube Başkanı Ayfer Yüksel, Kansu ailesi, konuklar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
‘1923 devrimcilerine borcumuzu ödemek’
Piyanist Melis Ertürk’ün dinletisi ile başlayan ödül törenin açılış konuşmasını, Nafi Atuf Kansu’nun torunu ve gazeteci-yazar Işık Kansu yaptı. Cumhuriyet devrimlerinin önemine değinen Işık Kansu, ödül ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Nafi Atuf Kansu’nun, Mülkiyeli bir gazeteci, eğitimci ve siyasetçi olarak, çıkardığı dergiler, Kuvayı Milliye’ye hizmeti, aldığı İstiklal Madalyası, önce Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, ardından Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, Türk Eğitim Derneği kuruculuğu ve Başkanlığı, Halkevleri Başkanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevleri, kısa ömrünün tümünün yurtseverce halka, Türk devrimine adandığının göstergesidir.
Kurtuluş ve kuruluş döneminde görev alan tüm aydınlar gibi onda da, çağlar atlatan devrimcilerdeki atılganlığa karşın olağanüstü bir alçakgönüllülük görürüz.
Özellikle eğitim alanında gerçekleştirilen tüm uygarca yenileşme ve halkçı devrim dönüşümlerde emeği bulunmasına karşın hiçbir zaman kendini öne çıkarmamış, görevini, sorumluluğunu öncelemiştir.
Biz torunları Prof. Dr. Emin Kansu, Prof. Dr. Bahar Gökler, Metin Atuf Kansu, Prof. Dr. Aykut Kansu, Prof. Dr. Aydan Kansu, ben ile sevgili eşlerimiz ve çocuklarımız; yıllar sonra, dedemiz adına koyduğumuz ‘eğitimbilim araştırmaları’ ödülüyle; hem dedemizin atılımcı kalıtının genç kuşaklarda sürmesini, hem de Cumhuriyet’in ikinci kuşağının çocukları olarak, bizim özgürlükçü ve çağcıl bir ortamda yetişmemize olanak sağlayan 1923 devrimcilerine ve toplumumuza olan borcumuzu ödemek amacını güdüyoruz.”
Törende yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi kapısının eğitim araştırmalarını geliştirecek bütün çalışmalara açık olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, “Onlar bugünkü yaşamımızı, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi borçlu olduğumuz insanlar. Çağdaşlık kapısını bizlere açan insanlar. Onlara dair bu ödül töreninde bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.
Ödül Yazmanı Metin Atuf Kansu, Nafi Atuf Kansu’nun özgeçmişinden kesitler verirken, Ödül Seçici Kurul üyesi Dr. Niyazi Altunya, Nafi Atuf Kansu’nun eğitimci kişiliğine değindi.
Yapılan konuşmaların ardından, ödülü “Yaratıcılığı Geliştirici Etkinliklerle Desteklenen Web Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarı ve Yaratıcılığına Etkisi” isimli doktora tezi ile kazanan Dr. Sezer Köse Biber’e ve yine ödülü  “SENG - Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri” isimli bilimsel makalesi ile kazanan Prof Dr. Nilgün Metin ve Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı’ya ödülleri verildi.
Nafi Atuf Kansu kimdir?
Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere 1921 yılının ilk günlerinde Ankara’ya geldi. Ankara’da Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü ile başlayan görevlerine genelde kurtuluşun eğitim cephesinde yoğunlaşan Nafi Atuf Kansu, Ankara Atatürk Lisesi ve Kayseri Lisesi Müdürlüğü, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ve 1924’den itibaren üstlendiği Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) Müsteşarlığı ile devam etti.
1927 seçimleri ile Maarif Vekaleti Müsteşarlığı'ndan siyasete geçen Kansu, TBMM’nin 8. dönemi dahil olmak üzere aralıksız 22 yıl milletvekili oldu.  TBMM tarafından Nafi Atuf Kansu’ya 1927 yılında İstiklal Madalyası verildi.
1928 yılında Atatürk tavsiyeleri ve himayelerinde kurulan Türk Maarif Cemiyeti'nin (Türk Eğitim Derneği) bizzat kuruluşunda yer alan Kansu, 1928’den 1935’e değin 2 dönem bu derneğin başkanlığını da yaptı. 1938’den 1947 yılına kadar CHP Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve 1944-1947 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde de yürüttü.
Nafi Atuf Kansu, 28 Ekim 1949 tarihinde, 59 yaşında iken Ankara’da yaşamını yitirdi. 

 

 

 

 

 
5 EYLÜL 2015 

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü kazananlar belli oldu.
Ödüller, 13 Kasım’da yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

ANKARA- Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü bu yıl tez dalında Dr. Sezer Köse Biber, makale dalında da Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı kazandı.
Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından geçen yıldan bu yana verilmeye başlanan ödülün Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, 
Prof. Dr. Mustafa Ergun, Prof. Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu'dan oluşan seçici kurulu, 12 Eylül 2015 günü Ankara'da  toplandı.
Kurul, doktora tezleri alanında ödülün İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde  öğretim görevlisi Dr. Sezer Köse Biber'in "Yaratıcılığı Geliştirici Etkinliklerle Desteklenen Web Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarı ve Yaratıcılığına Etkisi" başlıklı 
tezine verilmesine oy çokluğu ile karar verdi.
Makale alanında da, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı'nın "SENG-Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri" başlıklı çalışması oy çokluğu ile ödüle değer görüldü.

Seçiçi Kurul, her iki yapıta verilen ödülün gerekçelerini şöyle sıraladı:
"Söz konusu yapıtlar, ödülün amacına uygundur. Yapıtların ele aldıkları konular özgün ve bilimsel araştırma ve tekniklerine   uygundur. Çalışmaların elde ettiği bulgular, ulusal eğitim sistemimize olumlu katkılar sunacaktır."

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni, bu yıl, 13 Kasım Cuma günü Ankara Üniversitesi 50. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenecek.


7 KASIM 2014

Torunları eğitbilimi özendirmeyi hedefliyor...


NAFİ ATUF KANSU ÖDÜLLERİ VERİLDİ

ANKARA - Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından ilk kez bu yıl konulan eğitbilim özendirme ödülleri; TED Üniversitesinde düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.
   TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr.Sinan Olkun'un sunuş konuşmasıyla başlayan törende, ödül yazmanı Metin Atuf Kansu'nun özyaşamöyküsünden kesitler verdi ve aile olarak ödülü eğitbilim alanını özendirmek için koyduklarını anlattı. Ödül Seçici Kurulu adına konuşan Prof.Dr.Sedat Sever de, Nafi Atuf Kansu'nun Türkiye'nin çağdaş eğitimine kattığı değerlerden söz etti. Törende daha sonra bu yıl yapıtları seçici kurulca başarılı bulunan Zeki Sarıhan (Milli Mücadelede Maarif Ordusu), Doç.Dr.Ömer Adıgüzel (Eğitimde Yaratıcı Drama), Yard.Doç.Dr. Hasan Özcan (Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen İçeriği ile İlişkilendirilmiş Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi) ödüllerini Nafi Atuf Kansu'nun torunları Prof.Dr.Emin Kansu, Prof.Dr.Bahar Gökler, ve Prof.Dr.Aydan Tanca'nın elinden aldılar.

 

  

 


1 EKİM 2014 

2014 YILI NAFİ ATUF KANSU EĞİTBİLİM  ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR BELLİ OLDU

Ödül, bu yıl Zeki Sarıhan'ın "Milli Mücadelede Maarif Ordusu" ve Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in "Eğitimde Yaratıcı Drama" adlı kitapları ile Dr. Hasan Özcan’ın eğitbilim konusundaki tezine verildi
Ödüller, 7 Kasım’da yapılacak törenle sahiplerine verilecek.
   ANKARA- Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından ilk kez bu yıl konulan eğitbilim özendirme ödülünü kazananlar belli oldu. Ödül, Zeki Sarıhan'ın “Milli Mücadelede Maarif Ordusu” ve Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in “Eğitimde Yaratıcı Drama” adlı kitapları ile Dr. Hasan Özcan’ın eğitbilim konusundaki tezine verildi.
   Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergün, Metin Atuf Kansu (aile adına) ve Prof. Dr. Sedat Sever’den oluşan Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Özendirme Ödülü Seçici Kurulu, 27 Eylül’de yaptığı toplantıda, ödül için başvuru yapan toplam 12 yapıtın değerlendirmesini yaptı.
   “Doktora tezleri” alanında ödülü, Dr. Hasan Özcan "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen İçeriği ile İlişkilendirilmiş Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi" adlı tezi ile kazandı.
“Makale ve kitap” alanında da ödül araştırmacı-yazar Zeki Sarıhan'ın “Milli Mücadelede Maarif Ordusu” adlı kitabı ile Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Adıgüzel'in “Eğitimde Yaratıcı Drama” adlı kitabı arasında paylaştırıldı. 
   Ödüller, sahiplerine 7 Kasım günü saat 18.00’de Nafi Atuf Kansu’nun kurucu başkanlığını yaptığı Türk Eğitim Derneği’nin adını taşıyan TED Üniversitesi’nin konferans salonunda yapılacak törenle verilecek.

dsc-0823_2.jpg
makale-2018.jpg
kitap-2018.jpg
tez-2018.jpg
bottom of page