top of page

 Fenn-i Terbiye Tarihi
    (Pedagoji Tarihi) 

 

 

 

 

 

 

       Nafi Atuf Kansu'nun değerli çalışması, 'Pedagoji Tarihi'nin yeni baskısı, Telgrafhane Yayınları'ndan 2 Kasım 2017 de çıktı...

 

Nafi Atuf Kansu'nun eğitbilim alanında hazırladığı en önemli, nadir ve ilk sayılacak yapıtlardan birisi "Fenn-i Terbiye Tarihi" (Pedagoji Tarihi)'dir. Kitabın ilk baskısı İstanbul'da Matbaa-i Amire'de 1916 yılında basılmış olup o dönem ki yapısıyla 19 x 13 cm. ebatlarında ve 350 sayfa olarak Osmanlıca yayınlanmıştır. 
 Kitap 1928 yılında yine Osmanlıca olarak İstanbul İktisad Matbaasında basılmış ve İkbal Kütüphanesi tarafından yayınlanmıştır. 

Harf devriminin ardından yapıt, 1929 yılında yeni harflerle ve Türkçe olarak, ismi Pedagoji Tarihi olarak yenilenerek Maarif Yayınevi tarafından basılıp yayınlanmıştır. O dönem ki boyutları 258 sayfa ve 14,5 x 19,5 cm. dir.
1932 - 1939 - 1948 -1949  yıllarında ise sürekli yeni baskılar yapan yapıtın son baskısı 1952 yılında yapılmıştır. 1932 yılından 1952 yılına kadar   "Muallim Mektebi Kitapları-Öğretmen Okulu Kitapları" serisinden MEB Basımevi tarafından bastırılıp Öğretmen Okullarında bir ders kitabı olarak okutulmuştur.

2017 yılında bu kitabınında yeni baskısı yapılmıştır.

Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır;

Başlangıç
Eski Kavimlerde Terbiye
            1-Türklerde Terbiye
            2-Çinlilerde Terbiye
            3-Hindularda Terbiye
            4-İrlanda da Terbiye
İsraillilerde Terbiye
Yunanda Pedagoji
Isparta Terbiyesi
Atinalılarda Terbiye
             1-Socrate
             2-Eflatun (Plato)
             3-Aristote
             4-Xenophon
Romada Pedagoji
Ortazamanlarda Pedagoji
             1-Hiristiyanlığın İlk Devirlerinde
             2-İslamda Terbiye
Onaltıncı Asırda Pedagoji
Reforma
Onyedinci Asırda Pedagoji
Onyedinci Asırda Mektepler
Onsekizinci Asırda Pedagoji
            1-Rousseau
            ​2-Emile'in intişarı
Rousseau'yu Takip Edenler
Onsekizinci Asrın Terbiye Filozofları
Milli ve Laik Tedrisatın Menşeleri
Onsekizinci Asırda Umumi Mektep ve Fransa Büyük İhtilalinin Tesirleri
Ondokuzuncu Asırda Pedagoji
             Pestalozzi
Pestalozzi'yi Takip Edenler
             1-Froebel
             2-Girard
Ondokuzuncu Asırda Muhtelif Memleketlerde Pedagoji Gayretleri
             1-İsviçrede
             2-Fransada
             3-Almanyada
             4-İngilterede
             5-Amerikada
             6-İtalyada
Ondokuzuncu Asrın Sonlarında Pedagoji
            1-Klasikler
            2-Menfiler
            3-Mutediller
            4-Tecrubi Psikolojiye İstinat Eden Pedagoji Taraftarları
Asrımızın Yeni Pedagoji Cereyanları
            1-John Dewey
            2-Georg Kerschensteiner
Bibliyografya

 

22552398_1325184404273622_26111001406751
bottom of page